Category: Proqramlaşdırma

Arduino ilə ATtiny Proqramlama

Bəzən çox kiçik fiziki yer limiti olan və ya misal üçün, 1-2 rəqəmsal giriş/çıxış pini lazım olan proyektlərimizdə böyük Arduino UNO (hətta Nano) işlətmək praktiki mümkün olmur.